Det har vært en velsignelse å få den i hus.

Jevn og behagelig temperatur i løpet av hele perioden den har vært påskrudd. Det har vært unødvendig å bruke vår vedovn fra Jøtul A/S, slik at garasjen kunne tømmes for ved (dermed plass til bilen) og ikke forglemme alt støvet, som vedfyringen dro med seg, i løpet av fyringssesongen.

Vi syntes klima og temperatur var godt, når vi fyrte med parafin (i ca 35 år), den type fyring, er noe som jeg har ganske god kunnskap om, siden jeg monterte parafin og oljefyringsanlegg, i ca 10 år.

Jeg har og fulgt med på strømforbruket i den perioden varmepumpen har vært i drift og jeg ser en betydelig reduksjon, sammenlignet med fjoråret.

Vi har hatt mange gjester i huset, de har påpekt den behagelige varmen og hvor rolig pumpen er, når den er i drift.

Den er absolutt ikke til sjenanse, når det føres samtaler i nærheten.

Modell: Zen Designvarmepumpe

Anmelder: Tor J Førland