Hvor mye kan DU kan spare på å investere i varmepumpe?

Vi har gjort to tester tilgjengelig for deg:

Luft-luft varmepume

En enkel 3 stegs test som gir deg en god pekepinn på hvor mye strøm du kan spare ved å investere i en luft-luft varmepumpe.Den andre testen er for luft-vann.

Luft-vann varmepumpe

En noe mer omfattende test, men gir deg et tydelig estimat på hvor mye du kan spare ved å bytte ut f.eks. oljefyren  


Besparelseskalkyle_luft-luft

Besparelseskalkyle_luft-vann