Derfor bør du bytte ut oljefyring med varmepumpe nå

Av Tommy Nilsen, 27. september 2018

oljefyr

1. januar vil forbudet mot olje- og parafinfyring tre i kraft. Dersom du vil slippe billigere unna, bør du bytte ut den fossile fyringen så snart som mulig.

1. januar 2020 er datoen å merke seg for samtlige boligeiere. Da blir det nemlig forbudt å fyre med olje eller parafin, altså fossilt brennstoff. Det er mange som vil merke forbudet. Ifølge Norsk varmepumpeforening bruker opptil 80.000 boliger oljefyr drevet av fossilt brensel, og så mange som 75.000 får husvarmen sin med parafinkamin. Vedtaket har kommet fra regjeringen for å sikre mer miljøvennlig og sikker oppvarming av norske hjem.

 

Hvorfor må du egentlig bytte ut oljefyren?

Bruker du 4000 liter med olje til oppvarming, vil din oljefyr stå for like mye forurensning som mellom fire og fem biler i løpet av ett år. Hver eneste liter du bruker slipper faktisk ut 2,7 kg CO2, og fører i tillegg til utslipp av svevestøv og nitrogenoksid.

Har du en oljetank nedgravd i hagen eller et anlegg i et borettslag eller sameie, kan dette også medføre forurensning av grunnvannet dersom tanken lekker og forurenser grunnen. Trenger forurensning inn i en grunnmur kan det også i verste fall føre til at hele huset må rives. At regjeringen nå ønsker en innstramming, er med andre ord ikke så rart. Et bytte fra oljefyr til en annen oppvaringsmetode er uunngåelig. Heldigvis er det fortsatt litt tid igjen, så de som er raske på pletten får fortsatt gode insentiver.

 

 

2019 er siste frist for å få støtte

Vurderer du å fjerne oljefyren og oljetanken? Da må du benytte deg av Enova-støtten før det er for sent! Organisasjonen jobber for omlegging av energibruk og energiproduksjon, og gir støtte til alle som gjennomfører fjerningen og samtidig bytter til en varmeløsning som støttes, som f.eks. luft-til-vann-varmepumpe eller væske-til-vann-varmepumpe.

 

Lønnsomt å oppgradere før 1. juni!

Beløpet for støtte til fjerning av oljefyr og oljetank er på 10.000 kroner, og gjelder frem til 2020. Fram til 1. juni får du inntil 30.000 kroner i støtte ved installasjon av en væske-til-vann-varmepumpe med energimåler, og inntil 20.000 kroner ved installasjon av en luft-til-vann-varmepumpe med energimåler. Fra og med juni 2019 vil maksimal støtte for bergvarmepumper (væske-til-vann) reduseres til 10.000 kroner, mens støtten for luft-til-vann-varmepumper reduseres til 5.000 kroner da støtten for varmepumpen halveres, og støtten for energimåleren som alene i dag er på 10.000 kroner fjernes. Installerer du i tillegg en ekstra akkumulatortank får du ytterligere inntil 5000 kroner i støtte.

Støtteordningen for fjerning av oljefyr og oljetank vil avvikles helt i 2020. Derfor bør du få det gjort så snart som mulig, og helst før 1. juni for å få maks utbytte av støtteordningen til Enova! Les mer om hvordan du søker støtte her.

Det kan være verdt å merke seg at det kun er støtteordningen for fjerning av oljefyr og -tank som avvikles. Når denne ordningen forsvinner i 2020 vil du fortsatt kunne få støtte til å installere nytt varmesystem, som for eksempel varmepumpe.

 

Gjelder egentlig forbudet alle?

Forbudet vil gjelde for alle boliger og bygninger i Norge, med visse unntak. I fritidsboliger, fyrstasjoner og hytter som ligger utenfor strømnettet, vil det for eksempel fremdeles være lov å bruke fossilt brennstoff.

Det finnes noen bygg som vil få ekstra med tid før det forventes at varmesystemet her er endret. Driftsbygninger i landbruket og sykehus har frem til 2025 før de må ha gjennomført tiltakene. I tillegg vil kommunen ha mulighet til å gi dispensasjon i helt spesielle enkelttilfeller.

 

kvitt oljefyren

 

Hvordan bør du bytte varmekilde?

Å erstatte en oljefyr med for eksempel en varmepumpe, krever en installatør med god kompetanse. Det eksisterende anlegget du har i huset for varmespredning kan ha mye å si for hvordan erstatningsprosessen skal gå best mulig, og hvilke løsninger du bør fokusere på. Her er det essensielt at kunnskapsrike fagfolk kommer på banen. De kan enkelt vurdere situasjonen din, og finne ut hva som kommer til å fungere best for nettopp din bolig.

I noen boliger vil prosessen være mer komplisert enn i andre. Her spørs det også hva du selv ønsker. Kanskje du alltid har ønsket deg gulvvarme? Da er dette en ypperlig tid å lufte idéen, slik at du kan få en god vurdering på om dette kan lønne seg. Sliter du med inneklimaet og synes luftkvaliteten er dårlig, kan du be om hjelp til å skreddersy en løsning som ikke bare tar seg av oppvarmingen, men også sikrer bedre kvalitet på luften i boligen.

Det er alltid lurt å kontakte en installatør som kan gjennomføre en gratis befaring, med kartlegging av dine behov, hjemme hos deg.

Husk at ved å finne den beste løsningen for deg, vil dette kunne føre til økt komfort, lavere energiutgifter, høyere verdi på boligen og på sikt en bedre personlig økonomi.

 

Temaer: Enova-tilskudd, Oljefyr

Tommy Nilsen

Av: Tommy Nilsen


Markedssjef i Mitsubishi Electric.