Magma 60 HT

Pris:

Per forespørsel

Category: .

NYHET!

Væske-vann varmepumpe

60 kW inverter styrt væske‐vann varmepumpe fra Mitsubishi Electric Varmepumper!

Med 65°C turtemperatur og opp til 45°C inn på kollektorsiden gjør Magma 60 HT ytterst fleksibel.
Dette muliggjør spennende prosjektering og høy besparelse. Magma 60 HT har kompakte yttermål og derfor enkel å plassere.

Magma 60 HT kan sammenkobles til 1000 kW

Ved å samkjøre flere maskiner kan effekten bli over 1000 kW. Dette gjør at den stort sett dekker det meste av behovene. Mer info om
Magma 60 HT får man ved å kontakte oss! Bruk skjema under:

 

Magma_bergvarme_morkere_1000pxl 

PB-CRHV-P600-tekn_spes_web_1000pxl