bytte_ut_gammel_varmepumpe1_1024x300

Hva er viktig å tenke på?

MonteringMye har skjedd med teknologien de siste 10-15 årene i markedet generelt – også med varmepumpeteknologien!
Førstegenerasjonsvarmepumpene begynner å bli klar for utskifting og her får du noen tips!

Varmepumper bidrar generelt til mer effektiv oppvarming enn alternativene og lavere strømforbruk. Den miljømessige gevinsten må dermed ikke gå i glemmeboken når din gamle pumpe skal byttes ut – ta kontakt med en autorisert forhandler som vet å levere inn den gamle varmepumpen til rett sted og kan håndtere enhetene forsvarlig.

Enova påpeker viktigheten av å bruke fagfolk til både demontering- og installering av ny varmepumpe. Dette på bakgrunn av de HFK-gasser som finnes i varmepumpen. Ved lekkasje av disse under demontering/montering, eller ved en service, kan disse gassene bidra til klimaendring dersom de slippes ut. Derfor er det viktig å ivareta sikkerheten ved et pumpebytte og bruke fagfolk.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge EUs regelverk for å redusere utslipp av HFK gasser – og det er krav til at alle som arbeider med slike klimagasser skal være sertifiserte for jobben – spør derfor om din installatør er F-gass godkjent!

DinePenger.no hadde en sak om hva som er viktig å tenke på ved bytte av gammel varmepumpe.
Les hele saken på E24.no – Klikk her >> 

VI FINNER EN LOKAL FORHANDLER TIL DEG

Gratis befaring og et tilbud får du ved å kontakte en av våre forhandlere.
Fyll ut skjema under og en montør vil kontakte deg for tid og sted: