Bytte_fra_olje
Bytte_fra_el-
Bygge_nytt

 

DU KAN MOTTA STØTTE FOR Å INVESTERE I EN LUFT/VANN VARMEPUMPE I DIN BOLIG!

 

Fra 01.01.2015 kunne man søke om støtte gjennom Enovatilskuddet.
Tilskuddet støtter energitiltak hvor man kan dokumentere en eller flere av følgende:

 

 • Utfasing av oljefyr
 • Innstallering av luft/vann varmepumpe
 • Ekstra tilskudd om varmepumpen har energimåler

 


 

Mitsubishi Electric Ecodan varmesentral innfrir alle krav til Enovatilskuddet!

 

Ved å bytte ut din gamle oljefyr med en ny luft-vann varmepumpe vil det gi deg:

 • Økt P-ROM areal (ved utfasing av oljefyr)
 • Økt boligverdi
 • Mer energivennlig bolig
 • Lavere fyringskostnad
 • Høy komfort
 • En ekstremt utslippsvennlig energiløsning

For-etter_Vaskerom

 


 

Hvordan sender jeg inn dokumentasjonen på at tiltakene er utført?

 

Viktig! For at du skal kunne motta støtte, må tiltakene allerede være utført! Du kan ikke søke i forkant.

 • Gå til tilskudd.enova.no
 • Logg inn ved hjelp av en av dine offentlige innlogg (som minID etc)
 • Velg fra liste hvilke tiltak som har blitt gjort
 • Registrer faktura/kvittering/dokumentasjon for tiltaket

Om all dokumentasjon foreligger, vil behandlingstiden være ca 3 uker.

Faktura/kvittering må ikke være mer enn 4 mnd gamle og må være datert etter 01.01.2015