HOPP OVER INTRO

Your browser can’t play HTML5 video. Download it instead.

PURIFIER - Drift av luftrensing
Kirigamine Hara er utrustet med et Plasma Quad filter som motvirker støv og bakterier i luften. Med drift av "LUFTRENSING" vil innedelen redusere soppdannelser, virus, mugg og luftbårne allergener med inntil 99%, og gjøre dem innaktive.
FAN - Velg viftehastighet
Med "FAN"-knappen kan du stille inn viftehastigheten på innedelen.
Hastigheten kan justeres for å avkjøle/varme opp rommet raskere.
Viftehastigheten kan stilles til fire forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus.
WIDE VANE - Velg horisontal retning på luftstrømmen
Med “WIDE VANE”-knappen kan du manuelt velge horisontal retning på luftstrømmen.
L-VANE-R - Velg vertikal retning på luftstrømmen
Med “L-VANE-R”-knappene kan du manuelt velge vertikal retning på luftstrømmen på
hver sin side av innedelen.

Klikk her for å se et eksempel på bruk manuell instilling av luftsrømmen.
MODE - Velg driftmodus

HEAT (VARME)-modus
Nyt varm luft med ønsket temperatur.

COOL (KJØLE)-modus
Nyt kjølig luft med ønsket temperatur.

DRY (TØRR)-modus
Avfukt rommet. Rommet kan bli litt kjøligere.
Temperaturen kan ikke angis i DRY-modus.

FAN (VIFTE)-modus
Sirkulerer luften i rommet.
Her går kun viften på innedelen, utedelen stopper. Denne funksjonen er f.eks. perfekt om
du ønsker kun å fyre med peisen. Viften i innedelen vil da hjelpe med å fordele varmen i huset.

AUTO-modus (Automatisk veksling)
IKKE BRUKE DENNE INNSTILLINGEN. DEN ER IKKE TILPASSET VÅRT NORDISKE KLIMA.
Her vil enheten velge driftsmodus i henhold til forskjellen mellom romtemperatur og angitt temperatur. I AUTO-modus skifter enheten mellom (COOL↔HEAT) (avkjøling - varme) når romtemperaturen er 2°C høyere eller lavere enn angitt temperatur i mer enn 15 minutter.

TEMP -/+ Angi temperaturen
Trykk på - eller + for å angi temperaturen.
Hvert trykk hever eller senker temperaturen med 1°C.

Temperaturen kan stilles mellom 16°C og 31°C grader.
ON/OFF
ON/OFF-knappen brukes til å skru varmepumpen av- og på.

Enheten kan også forhåndsprogrammeres til å slå seg av- og på automatisk. Les mer om dette ved å trykke på “TIMER” eller “WEEKLY TIMER” på fjernkontrollen.
Clock - Still tiden
Trykk forsiktig på CLOCK med en tynn
gjenstand for å stille tiden.
Reset - Nullstilling av fjernkontrollen
Reset-knappen brukes for å nullstille fjernkontrollen etter at man har byttet batteri.
WEEKLY TIMER - Drift av uketimer
Med uketimeren kan du stille inn klokkeslett for av- og påsetting, samt regulere temperaturen på
varmepumpen, alle ukedagene separat. Perfekt for å spare energi når du ikke er hjemme.
Sensor - Drift av I-see sensoren
“Sensor”-knappen brukes til å aktivere eller deaktivere den unike
I-see sensoren til Kirigamine Hara.

Sensoren tilbyr unike funksjoner som:

Påvisning av fravær
Unngå trekk
Lik temperatur i hele rommet
basert på temperaturfølere

(Klikk på punktene for å se videodemonstrasjon)
I-SAVE-DRIFT
I-save er en forenklet tilbakestillingsfunksjon som gjør det mulig å hente foretrukket (forhåndsinnstilt) innstilling ved å trykke én gang på ‘i-save’ knappen.

Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til forrige
innstilling på et blunk

Du kan lagre innstilinger for temperaturen,
viftehastigheten og luftstrømmens retning.
ECONO COOL - Økonomisk avkjøling
Svingende luftstrøm (luftstrømmen endrer seg) gjør at du føler deg mer avkjølt enn med konstant luftstrøm. Så selv om den angitte temperaturen automatisk settes 2°C høyere, er det mulig å få til en avkjøling som er komfortabel. Det er energisparende.
POWERFUL - Kraftig drift
Powerful-funksjonen som kan aktiveres under modusene HEAT og COOL, gir en kraftig oppvarming eller avkjøling for raskt å oppnå ønsket temperatur. Varer i 15 minutter.
NATURAL FLOW - Naturlig flyt
Med NATURAL FLOW vil luftstrømmen føles mer som naturlig vind. Personer i rommet vil ikke kjenne luftstrømmen direkte, noe som er mer behagelig. Vindhastigheten og luftstrømtemperaturen skifter kontinuerlig under bruk av NATURAL FLOW.
Ekstraordinær varmeeffekt
Hyper Heating er en teknologi
som brukes på de beste varmepumpene
til Mitsubishi Electric.

Den gir ekstraordinær varmeeffekt og
effektfaktor i kaldt klima.

Hyper Heating er en høyteknologisk
inverterkompressor med spesiell softwarestyring som gir:
  • Høyere varmeeffekt i kaldt klima
  • Fabrikkgarantert varmedrift til -25°C
  • Meget høy effektfaktor og besparelse
TIMER - Drift med tidsur
Med TIMER-funksjonen bruker du tidsur for å slå varmepumpen AV og PÅ til bestemte tider.

Your browser can’t play HTML5 video. Download it instead.