Optimal fordeling av luften

Kirigamine Furo har 3 spjeld for å fordele og optimalisere luftstrømmenes retninger. Det nederste spjeldet sørger for at det blir lunt og varmt langs gulvet. De to øvre spjeldene distribuerer varmen ut i rommet.

Bred distribusjon av luften

Med 80 graders vinkel distribueres varmluften jevnt i hele rommet, fra gulv til tak. Ved bruk av aircondition vil den kjølige luften spres i en 65 graders vinkel.

I varmedrift vil de 3 spjelene fordele varmen både langs gulvet og ut i rommet, slik at du får en lun og jevn varme uten sjenerende luftstrømmer.

I kjøledrift vil den kalde luften sendes opp mot taket slik at den fordeles utover i rommet, og gir en jevn og behagelig kjøling.