NÅ ER DET SNART 2020, NÅ HASTER DET!

For å redusere klimagassutslippene blir det fra 2020 FORBUDT å fyre med fossil olje og parafin for oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg i Norge. I løpet av 2019 må alle som i dag bruker ovennevnte gå over til en annen energikilde.

Norske myndigheter varslet allerede i 2012 at fossil oljefyring vil bli forbudt, og det er vedtatt at fra 2020 blir det forbudt. Norge har forpliktet seg til å redusere klimagasser i 2030 med 40 prosent i forhold til 1990. Regjeringen og EU samarbeider om en felles gjennomføring av klimamålene. Det er de som eier og bruker fyringsanlegget som er ansvarlige for å følge forskriften, og kommunene kan kreve gebyr fra boligeiere som ikke overholder bestemmelsene. Det er opp til hver kommune hvor høye gebyrer.

I tillegg til klimagasser er det en stor fare for lekkasje fra oljetank til grunnen når man har oljefyringsanlegg. En nedgravd oljetank er huseiers ansvar, og alle oljetanker bør undersøkes, rengjøres og evt. fjernes. Hvis en lekkasje skjer på din eiendom kan det by på avkortning på forsikring, og evt. opprydningskostnader kan bli høye.

De boliger som fortsatt varmes opp med olje- eller parafin er samtidig de som har høyest fyringskostnader. Forbudet som nå er innført vil være en mulighet til reduserte energiutgifter. Mitsubishi Electric Varmepumper kan hjelpe deg med flere gode alternative løsninger for oppvarming av din bolig og tappevann. I tillegg vil du få en mer moderne og attraktiv bolig, med økt komfort og verdi.

FÅ STØTTE FRA ENOVA NÅ, FØR DET ER FOR SENT!

1. januar 2020 vil forbudet mot olje- og parafinfyring tre i kraft. Dersom du vil slippe billigere unna, bør du bytte ut den fossile fyringen så snart som mulig.

Fra Enova kan du få igjen inntil 20 000 kr i støtte på disse energitiltakene: 10 000 kr for fjerning av oljefyr og oljetank, inntil 5000 kr for installasjon av luft-til-vann-varmepumpe, inntil 5000 kr for installasjon av akkumulatortank.

Støttebeløpet for fjerning av oljetanken avvikles helt når forbudet trer i kraft 01.01.2020.

 

Les mer om støtteordningen fra Enova ved å klikke her:    

 

 


VARMEPUMPE ET KLIMAVENNLIG ALTERNATIV

Luft-vann varmepumpe er en mer klimavennlig løsning, som henter energien fra uteluften. Energien brukes til å varme opp boligen via vannbåren gulvvarme, radiator eller viftekonvektor, samt varmtvann i dusjen og springen.

LUFT-VANN VARMEPUMPER KAN VARME OPP BÅDE VANN OG BOLIG

For deg som bor i bolig med vannbåren gulvvarme eller radiatorer, vil luft-vann varmepumpe være et godt alternativ. Med luft-vann varmepumpe dekker du boligens behov for energi til oppvarming og varmtvann store deler av året.

LUFT-VANN VARMEPUMPER KAN GI DEG STORE BESPARELSER

Luft-vann varmepumper henter energien fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer eller konvektorer. Med en årsvarmefaktor (SCOP) på opptil 3 er våre luft-vann løsninger et glimrende alternativ for deg som vil fase ut den gamle oljefyren, og samtidig gi deg høy energigevinst. Med SCOP på 3 leverer anlegget 3 ganger mere varmeenergi til oppvarming av husstanden og tappevannet, i forhold til hvor mye elektrisk energi anlegget bruker i løpet av et år.

FORDELER MED LUFT-VANN VARMEPUMPER:

  • Perfekt som erstatning i boliger med oljefyr der det eksisterer et vannbårent distribusjonssystem.
  • Rimeligere investering enn væske-vann, ingen borekostnader
  • Enkel og rask installasjon.
  • Varmekilden, som er luften ute, er alltid tilgjengelig.
  • Høy komfort, meget god varmefordeling, jevn innetemperatur og godt inneklima.
  • Store besparelser.
  • Miljøvennlig – ekstremt utslippsvennlig energiløsning.
  • Økt P-rom areal – økt boligverdi.

 

Les mer om våre luft-vann modeller ved å klikke her:    

 


FRA OLJEFYR TIL VARMEPUMPE PÅ ETT MINUTT:

 


SE HVORDAN DET BLE HOS NOEN AV VÅRE FORNØYDE KUNDER

Les mer ved å klikke her:  

 

 


Vi tilbyr gratis befaring for varmepumpe –
Finn ut hvor mye du kan spare og hva det koster.

 

Gratis befaring

Bestiller du gratis befaring tar en av våre autoriserte forhandlere kontakt for en uforpliktende prat. Om ønskelig avtales tid og sted for en gratis befaring etter din kalender. Du kan når som helst velge å avbryte prosessen.

Råd fra fagfolk

Du vil få veiledning i forhold til hvilken modell som passer for det klima der du bor og for best mulig plassering i boligen.
Du mottar uforpliktende tilbud med pris inkludert montering.

Autoriserte forhandlere

Våre forhandlere vil sikre kvaliteten på både produkt og montering.


FINN DIN LOKALE FORHANDLER SELV:

Finn din lokale autoriserte forhandler i vårt forhandlerkart klikk her>>  – eller ring oss på tlf: 91502650 (08-16 ukedager) og vi hjelper deg å finne nærmeste forhandler.

Les mer om Autoriserte forhandlere