Fra 2020 blir det  FORBUDT å fyre med fossil olje og parafin for oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg i Norge. Nå haster det!