Tøffingen varmepumperens


 

Det ligger i navnet, Tøffingen Varmepumperens er produktet som bidrar til at din Mitsubushi varmepumpe lever opp til navnet sitt, år etter år!

Ved bruk av Tøffingen varmepumperens hjelper du din varmepumpe ett steg videre mot:

 • Økt effektivtet
 • Økt varmeeffekt
 • Økt besparelse

Hva er forskjellen på service og vedlikehold?

For å kunne yte optimalt og leve lengst mulig behøver din varmepumpe en grundig service fra en av våre dyktige autoriserte forhandlere. Vi anbefaler en slik service hvert 2-3 år (Servicehyppighet kommer an på bruk og plassering).

 

Tøffingen varmepumperens erstatter ikke denne servicen, men den bidrar til at du får det mest optimale vedlikeholdet av din varmepumpe i mellomtiden.

 

Slik brukes Tøffingen varmepumperens
Slik brukes Tøffingen varmepumperens

 

Slik bruker du Tøffingen varmepumperens:

 • Enkel og forklarende veiledningsfilm på YouTube: Se veiledningsfilm – klikk her
 • Tøffingen varmepumperens brukes kun til rengjøring av innedelens register. Registeret består av en rekke tynne plater (lameller) montert tett inntil hverandre. Registeret beskrives noe forskjellig som f.eks varmeveksler, batteri eller kondensator.
 • Skru av varmepumpen, vent 10 min. Slå av sikringen, slik at varmepumpen ikke er strømførende. Isoler elektriske deler dersom det kreves. Se veiledningen for din varmepumpe.
 • Løft opp dekselet og fjern alle løse filtre. (Grovfilter/mikrofilter og støvfilter) NB: Tøffingen varmepumperens skal ikke brukes til å rense filtrene i innedelen. De kan du som regel vaske selv under lunket vann.
 • Kontroller at kondensvannslangen er koblet til. Dette gjør du ved å sjekke at det kommer et synlig rør for vann ut av veggen på huset ditt. Er du usikker på om den er koblet til? Hør med din autoriserte forhandler før du igangsetter rengjøringen.
 • Støvsug innedelen godt før du sprayer på rens. Synlig støv kan tette igjen kondensvannslangen.
 • Rist flasken godt, vri dysen så den stor mellom OFF og STREAM, slik at det blir en dusjstråle, spray hele innholdet i flasken på selve registeret. Begynn ovenfra og vær nøye med å spraye hele registeret slik at rensen trenger inn mellom lamellene. La rengjøringsmiddelet virke 10-15 minutter.
 • Skyll sprayflasken godt med vann. Fyll den så med vann og spray over hele registeret. Tørk forsiktig og nøye av overflødig fuktighet, vent 30 minutter før du starter varmepumpen. Tøffingen varmepumperens og skyllevann renner ut via kondensvannslangen på utsiden av veggen.
 • Vi anbefaler deg å kontakte en autorisert forhandler annenhvert år for en service på varmepumpen

Rengjøring og vedlikehold

Godt vedlikehold av din varmepumpe er med på å forlenge levetiden, bedre effektiviteten og øke virkningsgraden.

Hva kan jeg selv gjøre for å vedlikeholde/rengjøre min varmepumpe?
Her kommer noen enkle steg du kan følge.
For å finne nyttig tilbehør som gjør rengjøringen enklere, trykk her >>

 

 • Finn rengjøringsmanualen til din varmepumpe her >>
 • Ta sikringen eller trekk ut stikkontakten til utedelen for du starter klargjøring av varmepumpen
 • Se til at utedelen er fri for “rusk og rask”. Rillene på baksiden (registeret) bør være såpass rene at du kan se igjennom.
 • Du kan beskytte utedelen mot vær og vind ved å montere et varmepumpetak eller hus. Dette kan du lese om her>>
 • På innedelen, ta av frontdekselet og sjekk filtrene. Disse bør være vasket og rene før oppstart. For å se hvordan du rengjør filteret ditt på best mulig måte, klikk her>>.
 • Du kan også bytte ut spesialfiltre på din varmepumpe – spesielt viktig for astmatikere og de som er nøye på renhold. Vi har et stort utvalg filtere i vår nettbutikk her>>
 • Når utedel og innedel er sjekket, sett på sikringen/plugg inn stikkontakten igjen.
 • Før du går videre på de neste punktene anbefaler vi å vente i minimum 5 minutter.
 • Skru på varmepumpen med fjernkontrollen.
 • Skru av autofunksjonen og sett pumpen i viftemodus (på ønsket hastighet). Vi anbefaler at du bruker denne modusen gjennomgående for å få en jevn varme i hele boligen.
 • Ha tålmodiget! En varmepumpe trenger litt tid på seg til å produsere ønsket temperatur når den har stått av.


Kirigamine_rengjoring
Kirigamine_rengjoring_1
Kirigamine_rengjoring_2

Service på varmepumpen utført av autorisert forhandler må du ta hvert 2 til 3 år – det kommer i tillegg til ditt vedlikehold.
Våre forhandlere tilbyr kunder serviceavtaler for varmepumper. Varmepumpen får da nødvendig ettersyn, og man forlenger levetiden til produktet. Spør din autoriserte forhandler av Mitsubishi Electric om en slik serviceavtale. Finn din nærmeste forhandler her >>
Se instruksjonsfilm på renhold på en Kirigamine HARA: