Ett enkelt grep kan utgjøre en stor forskjell.

 

Vi på kundeservice får ofte spørsmål fra våre kunder: «hvordan oppnår jeg ønsket romtemperatur på best mulig måte?».
Mange blir overrasket over hvor stor forskjell en liten innstilling kan gjøre med din romtemperatur.

Vår anbefaling: Kjør varmepumpen din på manuell viftehastighet for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Les hvorfor, under.

Varmepumpe-opplæring-web_1000pxl


 

Hva er forskjellen på auto og manuell viftehastighet?

 

Ved å sette viften på auto vil varmepumpen jobbe til oppnådd ønsket romtemperatur, for så å gire seg ned. Når temperaturen i rommet synker vil den på nytt gire seg opp for å nå samme temperatur. Vi sammenlikner det med intervalltrening.

Ved bruk av manuell vifte vil varmepumpen jobbe seg opp til ønsket temperatur, for så å blåse en kontinuerlig lav luftstrøm ut i rommet.


Fordelene ved å bruke manuell vifte:

  • Du får en jevnere luftstrøm og temperaturen blir fordelt bedre ut i rommet.
  • Varmepumpen jobber i et lavere turtall når du har oppnådd ønsket romtemperatur.
  • Når varmepumpen jobber jevnt trekker den mindre strøm.

 

Visste du at temperaturføleren ikke sitter i fjernkontrollen?

 

Den innstilte temperaturen på fjernkontrollen er ment som en indikasjon på ønsket temperatur, og viser ikke den faktiske
temperaturen i rommet. Føler som indikerer temperaturen sitter inne i innedelen på høyre side.

 auto og manuell viftehastighet

På noen av innedelene sitter det også en sensor (iSee sensor/human sensor). Denne sensoren er laget for å scanne rommet og sende varme i den retningen som registreres som kalde soner.
Noen kan dra nytte i å skru denne sensoren av om man ikke ønsker at temperaturen blir fordelt på denne måten. Ved å justere spjeldene manuelt kan mange oppleve en mer ønskelig fordeling av varmen.

 

Innstillingene for manuelt modus ser du her:

varmedrift manuell vifte