Hva er egentlig en service på en luft/luft varmepumpe?


Tøffingen Rens

Vedlikehold

For at din varmepumpe skal fungere best mulig og lengst mulig er det viktig at du utfører regelmessig vedlikehold av din pumpe. Vedlikehold handler blant annet om å rense filteret i varmepumpen, med støvesuger og rensespray.

En viktig del av vedlikeholdet er også å bytte filter på varmepumpen, som du kan lese om her>>

Vi har laget en enkel guide til hvordan du vedlikeholder og rengjør varmepumpen din her>>

I vår nettbutikk har vi tilbehør som gjør rengjøringen lettere, en oversikt finner du her>>

Vær obs på at varmepumper som er plassert på kjøkken, i støvete miljøer og boliger med husdyr eller røykere krever mer vedlikehold.

 Autorisert_forhandler

Service

For å sikre produktets levetid anbefaler vi service på varmepumpen hvert 2-3 år, utført av en autorisert forhandler.

En service vil normalt ta 1,5 – 2 timer, avhengig av hvor mye du selv har vedlikeholdt varmepumpen.

Fordeler med en grundig service

 • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
 • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)
 • Mindre støy fra maskinen
 • Hindrer uønsket lukt fra innedelen


En grundig service utføres av en autorisert forhandler og innebærer følgende

_DL_8896 

Innedel

 • Demontering av deksel til innedel
 • Rengjøring av registeret (1 rengjøring inkludert)
 • Rengjøring av viftehjulet
 • Legge på nytt fett på endelagerets viftehjul
 • Rengjøring og kontroll av drenering
 • Kontroll av viftemotor
 • Kontroll av spjeld
 • Bytte av batterier til fjernkontroll 

Service-01 

Målinger av maskinen i varmedrift

Viftehastigheten settes på maks og termostat settes til 31 grader før man måler følgende

 1. Temperatur ute
 2. Spenning
 3. Strøm
 4. Temperatur på varmgassrør
 5. Temperatur på væske
 6. Trykk på kondensator
 7. Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
 8. Temperatur på luft som går ut av innedelen

Service-02

Utedel

 • Demontering av deksel til utedel
 • Vask av register og bunnpanne
 • Såpespraying av rørkoblinger og kontroll av lekasjer
 • Visuell kontroll av lekasjer (oljesøl)
 • Kontroll av 4-veis ventil
 • Kontroll av varmekabel i bunnpannen
 • Kontrollering av isolering og limskjøter på alle rør
 • Vask og polering av karosseri
 • Ettertrekking av skruer for kabler

Service-03 

Målinger av maskinen i kjøledrift

Viftehastigheten settes på maks og termostat settes til 16 grader før man måler følgende

 1. Strøm
 2. Temperatur på sugerør (kald gass)
 3. Temperatur på turrør (kald væske)
 4. Trykk på fordamperen
 5. Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
 6. Temperatur på luft som går ut av innedelen

 

Finn forhandler :

En luft til luft service inneholder alle service punktene ovenfor, for både inne og utedel. Tidsbruk på en service er 1,5 til 2 timer.

*Dersom forhandler oppdager feil som må utbedres, utføres dette utenom service.