Tilskudd til varmepumpe fra Enova/din kommune

Enova_logoEnovas støtte til energitiltak i bolig er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Du kan søke om støtte til sentralt varmestyringssystem, solfanger, utfasing av oljekjel og omlegging fra elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme.

Støttesatser

Du kan få støtte for inntil 20 % (35 % for sentralt varmestyringssystem) av dokumenterte kostnader opp til et maksimalt støttebeløp.
Sats for tilskudd til sentralt varmestyringssystem er inntil 4 000 kroner. Sats for solfanger er inntil 10 000 kroner. Sats for utfasing av oljekjel er inntil 25 000 kroner. Satser for omlegging fra elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme er inntil 10 000 og 20 000 kroner.

Her kan du søke Enova om støtte til installasjon av varmepumpe Les mer her >>
Se om din kommune støtter installasjon av varmepumpe Les mer her >>

Du må vite ca hva systemet du trenger skal koste – kontakt en forhandler for pristilbud på luft/vann varmepumpe